Forum
Hulplijn

WEET is de Nederlandse patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun naasten en zet zich in voor de verbetering van de zorg, informatievoorziening en lotgenotencontact.

Hulplijn
Via de WEET hulplijn kun je anoniem praten met een ervaringsdeskundige of een naastbetrokkene. De hulplijn biedt een luisterend oor aan mensen met een eetstoornis én hun omgeving (bijv. een partner, vriend, familielid, werkgever of docent). De hulplijn is open voor iedereen, onafhankelijk van het soort eetstoornis. Heb je de behoefte om je eigen ervaringen te delen of wil je een vraag stellen? Vermoed je bijvoorbeeld een eetstoornis bij jezelf of iemand in je omgeving? Of wil je het gesprek aangaan maar weet je nog niet zo goed hoe? Met al deze zaken kan je terecht bij onze hulplijn.

De WEET hulplijn wordt bemenst door vrijwilligers die hersteld zijn van een eetstoornis of als naastbetrokkene de impact van een eetstoornis van dichtbij hebben meegemaakt. De vrijwilligers weten dus uit eigen ervaring waar het over gaat, maar zijn geen hulpverleners.

Actuele openingstijden
Maandag: 09:00-11:00*
Maandag:  19:00-21:00
Dinsdag: 09:00-11:00
Dinsdag: 19:00-21:00**
Woensdag: 10:00-11:00
Woensdag: 19:00-21:00***
Donderdag: 09:00-11:00
Donderdag: 19:00-21:00
Vrijdag: 10:00-11:00
Vrijdag: 19:00-20:00

* Naastbetrokkene: moeder
** Van 20:00-21:00 naastbetrokkene: vriendin
*** Even weken van 20:00-21:00 ervaringsdeskundige: eetbuistoornis

Forum
Op het WEET forum kun je anoniem contact hebben met lotgenoten. Het forum is alleen toegankelijk voor mensen die zelf met eetproblemen worstelen. Hier vind je steun, informatie en motivatie om te herstellen. Kijk hier meer informatie.