Oudergroepen

Stichting Kiem

De missie van Stichting Kiem is om eetstoornissen op een deskundige, effectieve en liefdevolle manier aan te pakken. Dit doen we door deze problematiek op de kaart te zetten. Door patiënten en naasten een helpende hand te bieden. En door bij te dragen aan een structurele verbetering van het zorgsysteem.De kern van onze strategie is het verbinden van relevante partijen, nationaal en internationaal. We zetten in op bestaande en nieuwe instrumenten ter voorkoming van eetstoornissen. Op optimale ondersteuning van mensen met een eetstoornis en hun naasten. En op lobbyen voor voldoende financiële middelen om die missie te bereiken.

Oudergroepen
Stichting Kiem biedt kosteloos een online oudergroep aan, speciaal voor ouders van kinderen met een eetstoornis die zich in de voorfase bevinden. Dit is de fase waarin nog geen specifieke professionele hulp of behandeling is gestart (wachttijd).

Stichting Kiem biedt ervaringsdeskundige eerste hulp (geen behandeling) ter ondersteuning van ouders, om de situatie thuis te stabiliseren en de wachttijd te overbruggen. De oudergroep is gericht op het ondersteunen van ouders door herkenning en erkenning. Tijdens de online bijeenkomsten ligt de focus op het delen van ervaringen en het leren van elkaar